Kształcenie specjalistów zgodnie z potrzebami rynku

Ministerstwo Gospodarki, poprzez zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, zobligowało spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.

 

Dobre przygotowanie zawodowe to nie tylko nauka w najlepszej szkole, ale także praktyka w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Mając na uwadze fakt, że wykwalifikowane kadry sprzyjają wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciągają nowe inwestycje Ministerstwo Gospodarki promuje współpracę biznesu z edukacją. Aby kształcenie odpowiadało na potrzeby rynku pracy, wspólnie z organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym i stowarzyszeniami zawodowymi MG wnioskuje o wprowadzanie zmian do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz wspiera uruchamianie kształcenia w nowych specjalnościach.

 

Dlatego też zachęcamy przedsiębiorców do udziału w konsultacjach podstawy programowej kształcenia zawodowego. Konsultacje przeprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej w terminie od 1 lipca do 30 września 2015 r. Więcej informacji: MEN

 

Ponadto z inicjatywy zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych tworzone są klastry edukacyjne, objęte patronatem honorowym Ministra Gospodarki, które skupiają firmy, szkoły zawodowe oraz starostwa powiatowe, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego takie jak izby rzemieślnicze czy kuratoria oświaty. Klastry mają za zadanie promować szkolnictwo zawodowe, ułatwiać prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększać dostępność praktyk i staży. Ich celem nadrzędnym, zaś jest stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy.

 

Więcej:
 

Aktualności – szkolnictwo zawodowe