Współpraca ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego - Poznań 2015

W dniu 10 kwietnia 2015 w Zespole Szkół Budownictwa w Poznaniu miała miejsce konferencja dotycząca kształcenia zawodowego. W konferencji brali udział dyrektorzy i uczniowie wielkopolskich szkół gimnazjalnych, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, spółki Volkswagen Poznań, Politechniki Poznańskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas spotkania przedstawiono dobre praktyki współpracy przedsiębiorców Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze szkołami zawodowymi z regionu.

 

W imieniu Volkswagen Poznań Sp. z o.o. efekty współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu przedstawił pan Łukasz Kałmucki. Była to bardzo merytoryczna i praktyczna prezentacja, która przybliżyła wszystkim obecnym w jaki sposób Volkswagen Poznań Sp. z o.o. angażuję się w przygotowanie zawodowych swoich przyszłych kadr.

 

Podczas spotkania uczestnicy szeroko dyskutowali na temat zaangażowania się uczniów i przedstawicieli przemysłu w edukację i planowanie przyszłości zawodowej młodych osób.

 

Efekty tej współpracy u wielu przedsiębiorców z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są już widoczne.