Zarząd K-SSSE wydał zezwolenie numer 277 dla spółki -Faurecia Gorzów-

9 kwietnia 2015 roku Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał zezwolenie numer 277 dla spółki „Faurecia Gorzów” Spółka Akcyjna.

 

Dzisiaj 10 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie zezwolenia. Z ramienia Strefy na wręczeniu obecni byli: Pan Artur Malec – Prezes Zarządu, Roman Dziduch – Wiceprezes Zarządu, Pani Grażyna Mazur – prokurent. Stronę inwestora reprezentowało dwóch członków zarządu: Pan Jacek Koszela oraz Pan Sebastien Gross. Planowana inwestycja polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu firmy „Faurecia Gorzów” Spółka akcyjna poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami technicznymi, magazynem surowców oraz pomieszczeniami socjalno-biurowymi, budowie parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz dróg i placów, zakup kompletnego ciągu produkcyjnego.

 

Przedsiębiorca deklaruje poniesienie wydatków inwestycyjnych co najmniej 56 147 430 złotych oraz zwiększenie zatrudnienia na terenie strefy kształtującego się na poziomie 1642 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po dniuwydania zezwolenia co najmniej 18 nowych pracowników oraz utrzymanie zatrudnienia na terenie strefy na poziomie co najmniej 1660pracowników.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 31 lipca 2017 roku.