Powieszenie wiechy na zakładzie Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.

W dniu 23 października tego roku delegacja Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w składzie Roman Dziduch – Wiceprezes Zarządu oraz Pani Prokurent Grażyna Mazur, wzięli udział w uroczystości powieszenia wiechy na zakładzie Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. Poza przysłowiową wiechą odbyło się również zwiedzanie zakładu oraz poczęstunek dla przybyłych gości.

 

HOMANIT produkuje rocznie około 28 milionów metrów kwadratowych twardych płyt pilśniowych o grubości od 2,5 mm do 5 mm. W Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej posiada zezwolenie nr 253 z dnia  9 maja 2014 roku. Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. zadeklarowała inwestycję przekraczającą 210 milionów złotych oraz utrzymanie zatrudnienia kształtującego się na poziomie 370 pracowników.