Konferencja "Strefy szans czy strefy ryzyka- Działalnosć w SSE w czasach kryzysu"

Działalność SSE przyczyniła się w ostatnich latach w znacznym stopniu do sukcesu gospodarczego Polski, a inwestujące w nich firmy stworzyły dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. W obecnej sytuacji gospodarczej to właśnie te firmy borykają się nie tylko z efektami przełożenia kryzysu finansowego na realną gospodarkę, ale dodatkowo stoją w przed koniecznością wywiązania się z wcześniej podjętych zobowiązań związanych z działalnością w SSE.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza wspólnie z PricewaterhouseCoopers na konferencję połączoną z forum dyskusyjnym „Strefy szans czy strefy ryzyk? Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych w czasie kryzysu?”. Konferencja ta odbędzie się w dniu 31.03.2009 w Krakowie w hotelu Qubus w godzinach 10-16.00. Więcej: http://www.ihk.pl/index.html?action=sti&ida=5937

Szczególną Państwa uwagę chcemy zwrócić na dyskusję panelową w drugiej części programu, do której oprócz przedstawicieli ministerstw, przedsiębiorców i zarządów SSE zapraszamy także i Państwa, umożliwiając Państwu przesłanie swoich pytań drogą mailową pytań na adres ksiwek@ahk.pl do dnia 27.03.2009. Bardzo prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia na w/w adres mailowy lub faksem pod numer +48 32 270 51 70.

Zapraszamy w imieniu organizatorów!