Rozszerzenie K-S SSE

Dnia 18 marca 2014 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedłożone przez Ministra Gospodarki.

 

Zmiana granic strefy obejmuje włączenie do niej 171,9528 ha i wyłączenie z niej 20,2519 ha, w rezultacie jej powierzchnia zwiększy się i wyniesie 1 715,5752 ha.

Włączenia obejmą grunty położone w: Dębnie, Drezdenku, Gorzowie Wielkopolskim, Kamieniu Pomorskim, Krośnie Odrzańskim, Strzelcach Krajeńskich, Śmiglu, Wągrowcu.

W Krośnie Odrzańskim i Wągrowcu strefą objęte zostaną już istniejące zakłady, w których zaplanowano realizację nowych inwestycji.

Szacuje się, że na terenach włączonych do strefy, w ciągu najbliższych kilku lat, może powstać co najmniej 4 400 nowych miejsc pracy i ok. 880 w jej otoczeniu.

Planowane nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 1292,50 mln zł.

 

W Krośnie Odrzańskim firma Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o.o. będzie budować nową halę do produkcji płyt pilśniowych (płyty HDF) i kupi linie technologiczne do ich uszlachetniania.

Przedsięwzięcie to ma kosztować ok. 211,60 mln zł i zapewni co najmniej 20 nowych miejsc pracy oraz pozwoli utrzymać 312 już istniejących. Projekt ma być ukończony w I kwartale 2016 r.

W Wągrowcu Polinova Polska sp. z o.o. zamierza wybudować nowoczesny zakład produkcji mebli tapicerowanych. Inwestycja ma kosztować ok. 93,10 mln zł i umożliwić przyjęcie do pracy co najmniej 170 osób.

Projekt ma być zrealizowany do końca 2015 r.

 

Zmienione rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2014 r.

 

/info: PAP