Udany rok w K-S SSE

W roku 2013 Zarząd K-S SSE wydał 19 zezwoleń na prowadzenie działal­ności gospodarczej. Łączna wartość zadeklaro­wanych nakładów inwestycyjnych w zezwoleniach wydanych od stycznia do grudnia wyniosła ponad 345 mln zł. Według wydanych zezwoleń w K-S SSE miejsce pracy znajdzie prawie 300 nowych pracow­ników. W roku 2012 zarząd wydał zaledwie 8 zezwoleń, a ich zadekla­rowana wartość inwestycji wyniosła ponad 117 mln. zł.

 

Początek roku w K-S SSE nie zwiasto­wał licznych inwestycji. Zarząd K-S SSE wydał kilka zezwoleń lecz wszy­scy z niecierpliwością oczekiwali na decyzję wydłużającą życie SSE. „W podstrefach K-S SSE przedsiębiorcy mogą liczyć na najwyższą dopuszczalną w Europie pomoc publiczną, jednak decyzje o nowych inwestycjach poja­wiły się dopiero w momencie gdy rząd RP przedłużył okres funkcjonowania SSE do 2026 roku - powiedział Artur Malec Prezes Zarządu K-SSSE.

 

Rok 2013 okazał się jednak  zdecydowanie lepszym rokiem, aniżeli 2012. Dominowały jednak w większości reinwestycje. Obecnie widać ożywienie jeżeli chodzi o nowe projekty inwestycyjne, ma to zapewne związek ze zmianą mapy pomocy publicznej, która ma obowiązywać od 1 lipca. Przypuszczamy, że większość projektów z całego 2014 roku uzyska zezwolenia w jego pierwszej połowie.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich wydanych przez K-S SSE zezwoleń w roku 2013:

 

 

Rok 2012