Inwestycja BWK Logistic

W dniu 12 grudnia 2013 r. miał miejsce akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości będącej własnością Miasta Zielona Góra i zlokalizowanej na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Nabywcą działki jest spółka BWK Logistic.

 

Spółka zobowiązała się do poniesienia na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN i zatrudnienia ok. 65 pracowników.

 

Inwestycja będzie polegała na budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z call center, gdzie świadczone będą kompleksowe usługi magazynowo-logistyczne z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania procesem komisjonowania oraz centrum telefonicznego.

 

Inwestycja BWK Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia dwa z kryteriów, o których mowa „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych”, obowiązujące dla terenów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, - inwestycja spełnia kryterium innowacyjności, co zostało potwierdzone przez kadrę naukową Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania w opinii o innowacyjności przedsięwzięcia BWK Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kryterium sektorów priorytetowych (usługi centrów telefonicznych - call center).

 

Inwestor niezwłocznie po nabyciu nieruchomości przystąpi do realizacji inwestycji. Uruchomienie zakładu planowane jest na początek 2015 r..

 

Opracował: Arkadiusz Kowalewski