Konferencja celno-podatkowa

W dniu 10 września br. w Kostrzyńskim Centrum Wspierania Biznesu odbyła się Konferencja celno-podatkowa, zorganizowana przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną we współpracy z Izbą Celną w Rzepinie i Przedsiębiorstwem Spedycyjnym Trade Trans.

 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali:  dyrektor PS Trade Trans- Pan Tomasz Bulik, prezes zarządu K-S SSE S.A. – Pan Artur Malec oraz dyrektor Izby Celnej w Rzepinie-  Pan Sylwester Skórski.

Podczas otwarcia Konferencji nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy pomiędzy Izbą Celną w Rzepinie a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Strony niniejszego listu wyraziły wolę współpracy w zakresie wspierania działalności przedsiębiorców zajmujących się w szczególności wymianą towarową z zagranicą poprzez wzajemne prezentowanie i propagowanie profilów działalności, organizowanie i udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych i konferencjach oraz wymianę doświadczeń.

 

Kolejnym niezwykle znaczącym elementem Konferencji było wręczenie przez dyrektora Izby Celnej w Rzepinie- p. Sylwestra Skórskiego na ręce dyrektora PS Trade Trans stempla TIR. Celem Konferencji było zapoznanie przedsiębiorców z przepisami celno-podatkowymi oraz możliwościami PS Trade Trans w dokonywaniu odpraw celnych z wykorzystaniem instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO i procedur uproszczonych, z wykazaniem korzyści z tego wynikających dla przedsiębiorcy.

 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA KONFERENCJI:

 

  • WYBÓR PROCEDURY CELNEJ -a wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa
  • PROCEDURY UPROSZCZONE- by zyskać czas i pieniądze upraszczając formalności
  • UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO- dołącz do elity traktowanej preferencyjnie
  • VAT W IMPORCIE -rozlicz zgodnie z przepisami i… nie płać
  • POTWIERDZANIE ŚWIADECTW IN BLANCO- zamiast jechać do urzędu celnego

 

Konferencja adresowanabyła przede wszystkim do pracowników działów księgowych oraz pracowników działów logistycznych firm działających na terenie K-S SSE jak również firm spoza SSE.

W przedsięwzięciu wzięło udział 60 uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa z Kostrzyna nad Odrą i okolic, Słubic i okolic, Gorzowa Wlkp., Szczecina, Rzepina, Międzyrzecza, Nowego Tomyśla, Zielonej Góry.

Prelegentami Konferencji byli specjaliści PS Trade Trans oraz z Izby Celnej wspomagani przez moderatora- Panią dr Ewę Gwardzińską (SGH ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki).

 

Do dyspozycji uczestników w trakcie Konferencji byli prelegenci, a także inni przedstawiciele PS Trade Trans oraz Służby Celnej z Rzepina, którzy swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem rozwiewali wszelkie wątpliwości.

 

Jako współorganizatorzy Konferencji wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie.