Greenfield Open 2013

12 września 2013 roku na terenie Binowo Park Golf Club odbędzie się konferencja na temat korzyści płynących z lokalizacji inwestycji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Do udziału w tym wydarzeniu, które zostało objęte patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, zaproszono zarówno inwestorów działających w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jak również spółki, które taką możliwość rozważają. Możliwość wymiany poglądów, uwag oraz doświadczeń związanych z działalnością na terenie K-S SSE jest najlepszym sposobem dotarcia do firm które dostrzegają dla siebie szanse dzięki temu instrumentowi wsparcia- mówił Artur Malec Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia m.in. wiceprezesa PAIiIZ Anny Polak-Kicińskiej, marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblowicza, prezydentów i burmistrzów miast-podstref województwa zachodniopomorskiego, a także prezentacja Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przewidziano również zwiedzanie Parku Regionalnego w Gryfinie. Po zakończeniu oficjalnej części imprezy odbędzie się turniej golfowy.

 

Organizatorami wydarzenia są Gmina Gryfino, Województwo Zachodniopomorskie, Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.