Misja - -Unlocking the potential- Euro-Medierranean B2B

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizujące projekt Enterprise Europe Network zaprosiło do udziału, w organizowanym przez Malta Enterprise spotkaniu biznesowym – „Unlocking the potential” Euro-Medierranean B2B Networking Event for SME’s, które odbyło się w kwietniu 2013 i skupiło firmy i organizacje otoczenia biznesowego z woj. lubuskiego.

 

Była to pierwsza misja, organizowana przez CPTT UZ, w której wzięli udział przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciele K-S SSE zaangażowali się w misję z inicjatywą promocji naszego regionu. Skupiono się na promocji doskonale przygotowanych terenów inwestycyjnych, które znajdują się w ofercie Strefy. Dzięki zaangażowaniu organizatorów udało się zorganizować spotkania z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z takich krajów jak Maroko, Niemcy, Malta oraz Włochy. Sukces odniesiono również na linii współpracy z CPTT UZ oraz K-S SSE.  Współpraca nauki i biznesu to bardzo ważny kierunek. W obecnej sytuacji, na terenach Strefowych, musi zaistnieć symbioza pomiędzy placówkami naukowymi a przedstawicielami biznesu aby możliwe było wypracowanie kierunków kształcenia się przyszłej kadry pracowniczej, zarządzającej oraz wysokiej klasy specjalistów w firmach strefowych.

 

Misja organizowana przez CPTT UZ zakończyła się sukcesem.  Nawiązano ważne kontakty w izbach z kilku krajów europejskich. Odbyły się rozmowy B2B z przedstawicielami lokalnych firm zainteresowanymi rozszerzeniem działalności na rynek polski, dodatkowo położono znaczący nacisk na wzmocnienie współpracy nauki oraz biznesu w naszym regionie.

 

Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w tak znaczącym projekcie.