Specjale Strefy Ekonomiczne będą funkcjonowały do roku 2026

Do końca 2026r. zostanie wydłużony okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych.

 

Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.