Targi Technologiczne w Tel-Awiw

W dniach 17 -21 czerwcaodbyły się Targi Technologiczne w Tel-Awiw w których wziął udział wiceprezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie umożliwił reklamę Kostrzyńsko-Słubickiej SSE oraz możliwość ekspozycji materiałów reklamowo-promocyjnych naszej spółki. Targi technologiczne w Tel Awiwie cieszą się bardzo wysoką renomą oraz, z roku na rok, coraz większa frekwencją.  W trakcie targów odbyło si szereg spotkań na których reprezentowano możliwości inwestycyjne K-S SSE. Do udziału zaproszeni byli przedsiębiorcy reprezentujący szeroki sektor wysokich technologii oraz eksperci nowych rozwiązań naukowo-technicznych we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym szczególnie:

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE ( ICT/IT)
 • AUTOMATYKA
 • NARZĘDZIA I MASZYNY
 • ROBOTYKA
 • SPAWALNICTWO, TECHNIKI  LASEROWE
 • SUROWCE
 • PNEUMATYKA I HYDRAULIKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ENERGETYKA TRADYCYJNA
 • BUDOWNICTWO
 • GOSPODARKA WODNA 

 

W dniu 24 czerwca przygotowano i przesłano ofertę na zapytanie inwestora z Izraela dla projektu inwestycyjnego z branży tworzyw sztucznych. Inwestor rozważa lokalizację w SSE po spotkaniu z wiceprezesem K-S SSE na targach technologicznych. Pełna oferta inwestycyjna została przekazana inwestorowi który głownie za sprawa możliwości jakie niesie inwestycja w SSE rozważa budowę fabryki w naszym kraju.