Nowe zezwolenie w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Dnia 5 lipca 2013 roku zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał kolejne, 227 zezwolenie, dla spółki Raven Sp. z o.o. z siedziba w Kostrzynie nad Odrą.

 

Inwestor zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 18 milionów zł. oraz zatrudnienie 5 nowych pracowników do 31 grudnia 2017 roku. Zobowiązał się również do utrzymania zatrudnienia w firmie na poziomie 117 pracowników do 30 września 2020 roku.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez „RAVEN” Sp. z o.o.z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  polegać będzie na produkcji opakowań drewnianych.

Jest to kolejne, 7 zezwolenie wydane w roku 2013 przez K-S SSE.

 

Inwestycje w I półroczu 2013 prezentują się w sposób następujący:

       
 

Ilość zezwoleń

6

 
 

Nowe miejsca pracy

22

 
 

Nakłady inwestycyjne

51.030.000,00

 
 

Utrzymane miejsca pracy

275