Filary Polskiej Gospodarki 2012

Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” to wyróżnienie mające na celu zaprezentowanie firm stabilnych i znacząco wpływających na rozwój regionów, w których prowadzą działalność, a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami. To indeks firm, które są ważnymi pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

 

Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez czołową agencję badawczą przy współpracy z redakcją dziennika "Puls Biznesu". Samorządy terytorialne jako organy władzy zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności, poprzez swoje głosy zdecydowały o wyborze zwycięzców plebiscytu w poszczególnych województwach. Efektem badania ankietowego przeprowadzonego wśród samorządowców jest ogólnopolski ranking ,,Filary Polskiej Gospodarki”.

 

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie i umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Filary Polskiej Gospodarki to zestawienie firm stabilnych ekonomicznie a jednocześnie utożsamiających się z regionami, w których prowadzą działalność.

 

Wśród pięciu laureatów w województwie lubuskim znalazła się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Laureaci Filarów Polskiej Gospodarki 2012

woj. lubuskie

 

1. Kronopol Sp. z o.o.
2. Stelmet Sp. z o.o.S.K.A.
3. SwedWood Poland Sp. Z o.o.
4. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
5. HART-SM Firma Produkcyjno Handlowa