Seminarium "CSR w twojej firmie- To możliwe!" 21 czerwca 2013

Czy pracownik to tylko koszt, czy też przeciwnie – szczególna inwestycja?

Czy dobre relacje z pracownikami, otoczeniem firmy oraz troska o środowisko naturalne mogą przynieść przedsiębiorstwu realne korzyści?

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Region Zielonogórski NSZZ Solidarność

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w czwartym seminarium regionalnym pt.:

 

CSR w twojej firmie? To możliwe!

 

w ramach wspólnego projektu „Działaj odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności
biznesu w województwie lubuskim”

 

21 czerwca 2013, godz. 10.00-15.00

Hotel Bastion
 ul. Graniczna 1, Kostrzyn nad Odrą

 

Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wywodzi się z założeń zrównoważonego rozwoju. Jest to koncepcja zarządzania, która zakłada odpowiedzialność firm za wpływ jaki wywierają na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. Pomimo faktu, iż CSR obecna jest na forum Unii Europejskiej od ponad kilkunastu lat, jak również w Polsce podejmowane są liczne inicjatywy i działania na rzecz upowszechnienia jej założeń, to wśród wielu uczestników rynku pracy pracodawców i pracowników wiedza na jej temat jest wciąż niewielka.

 

Program:

               

  9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.10

Otwarcie seminarium

Jarosław Nieradka, Dyrektor Biura OPZL w Zielonej Górze

Maciej Jankowski,Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność

 

10.10 – 10.20

„Działaj odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim” – prezentacja projektu

Agnieszka Poźniak, koordynator projektu

 

10.20 – 11.30

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – moda czy konieczność?

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang. CSR) – dyskusja wstępna, definicje i główne obszary CSR, normy i standardy CSR

Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben

 

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 – 12.45

Dobre praktyki przedsiębiorstw

Odpowiedzialność przedsiębiorstw wynikająca z synergii pracodawca-pracownik-otoczenie, jakość relacji pracodawcy i pracownika i jej wpływ na funkcjonowanie firmy, wpływ rozwoju zawodowego i osobistego pracownika na sukces firmy

Dorota Leligdowicz, właścicielka Life&Coaching w Zielonej Górze

 

12.45 – 13.30

CSR w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie do procesu tworzenia i wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwie: określenie kontekstu, priorytetów, dialog z interesariuszami, wybór obszarów do analizy, ocena ryzyka. Praca w grupach nad modelem relacji z interesariuszami, omówienie wypracowanych rozwiązań i dyskusja. Przykłady i rola kodeksów etycznych w przedsiębiorstwach i branżach (grupach zawodowych)

Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben

 

13.30 – 14.00

Lunch

 

14.00 – 14.30

Korzyści, szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem i stosowaniem strategii CSR

Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben

 

14.30 – 14.45

Źródła finansowania projektów CSR, Źródła informacji o CSR

Agnieszka Poźniak, koordynator projektu

 

14.45 – 15.00

Dyskusja i podsumowanie

 

15.00

Zakończenie seminarium

 

 

Sylwetki Prelegentów:

 

Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben,  absolwentka filologii polskiej (studia magisterskie
i doktoranckie) oraz europejskiej komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studium PR oraz Akademię Menedżerów CSR. W Grupie Raben zarządza wdrażaniem projektów CSR w 10. krajach Europy. Tylko w zeszłym roku Grupa Raben uzyskała trzy nagrody CSR: Grand Prix CSR Wielkopolski, „Wielkopolski Lider CSR" oraz prestiżowy Srebrny Listek CSR przyznawany w ramach listy 500 największych polskich  firm, publikowanej corocznie przez tygodnik  „Polityka”.

 

Dorota Leligdowicz, trener rozwoju osobistego, doradca, coach z blisko 10-letnim doświadczeniem, właścicielka firmy Life@Coaching, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
ze specjalizacją Hermeneutyka życia oraz Akademii Trenera Profi Biznes Group. Współpracuje
z ASDIMO - Akademią Skutecznego Działania Iwony Majewskiej Opiełki, jako opiekun Klubu Skutecznego Działania w Zielonej Górze.Pasjonatka i propagatorka zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju zawodowego i osobistego człowieka.

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

Zgłoszenia na załączonych formularzach do dnia 17 czerwca 2013 r. przyjmuje Biuro OPZL pod adresem e-mail: biuro@opzl.pl lub nr faksu 68 327 18 81. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Serdecznie zapraszamy!

 

     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY