Webinarium: Nowe zasady udzielania pomocy w PSI - kluczowa aktualizacja w świetle ostatecznej wersji przepisów - 31.01.2023

Data i godzina:
Rozpoczęcie: 31 stycznia 2023, 10:00 AM CET
Zakończenie: 31 stycznia 2023, 12:00 PM CET

Link do strony webinarium - Webinarium: Kolejne kluczowe zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji od 2023 r.

Link do formularza rejestracji: https://insights.dentons.com/327/27821/landing-pages/rsvp-blank-polish.asp

 
Lokalizacja:
Online
 
Zarejestruj się na webinarium
 
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zapowiadane nowe warunki udzielania pomocy w Polskiej Strefie Inwestycji
(PSI) wskazane w nowym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (nowe
rozporządzenie strefowe).
 
Co szczególnie istotne, niezależnie od reguł przewidzianych już w projekcie rozporządzenia opublikowanym w
sierpniu 2022 r., w nowym rozporządzeniu strefowym znalazł się również szereg dodatkowych przepisów o istotnym
znaczeniu dla nowych inwestycji, których nie przewidywał projekt z sierpnia 2022 r. i które mogą znacząco zaskoczyć
przedsiębiorców. Nowe rozporządzenie strefowe ma zastosowanie do wszystkich zwolnień podatkowych w PSI
udzielanych na podstawie wniosków o wsparcie złożonych po dniu 31 grudnia 2022 r.
 
W celu aktualizacji wiedzy inwestorów w zakresie tych istotnych zmian prawnych zapraszamy na webinarium,
podczas którego eksperci kancelarii Dentons, dr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią te
zmiany, także w ujęciu praktycznym.
 
W szczególności podczas spotkania online eksperci skupią się na tym, że nowe rozporządzenie strefowe w wersji
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.:
 • wprowadza zasadę, iż zwolnienie z podatku oparte na nakładach inwestycyjnych będzie uruchamiane dopiero po upływie okresu realizacji inwestycji wskazanego w decyzji o wsparciu,
 • zobowiązuje inwestorów do wykazania, że środki trwałe zostały przez nich nabyte w ramach nowej inwestycji (w tym w formie leasingu finansowego) na warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy aktywa te zostały nabyte od podmiotu powiązanego, czy też nie,
 • wprowadza zmiany sugerujące, iż koszt środków trwałych będzie kwalifikował się do objęcia pomocą dopiero po ich ukończeniu,
 • wskazuje, iż w przypadku leasingu finansowego wyłącznie koszty poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego będą uznawane za kwalifikowane,
 • stanowi, w odniesieniu do kryterium „Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym”, iż w zakresie, w jakim miałoby być ono spełnione poprzez ponoszenie przez inwestora kosztów szkoleń lub kształcenia, obowiązek ponoszenia tych kosztów dotyczyłby 50% wszystkich pracowników zatrudnionych w nowym zakładzie (a nie tylko pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji),
 • stanowi, w odniesieniu do kryterium „Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”, że obowiązek
  ponoszenia przez inwestora kosztów świadczeń pozapłacowych dotyczyłby wszystkich pracowników zatrudnionych
  w nowym zakładzie objętym decyzją o wsparciu (a nie tylko pracowników zatrudnionych w ramach nowej
  inwestycji), okresu utrzymania zatrudnienia, pod pewnymi nowymi warunkami dopuszcza kwalifikowalność
 • w przypadku niektórych kryteriów jakościowych zobowiązuje inwestorów do przyjęcia trzyletniego lub pięcioletniego
 • wprowadza szereg innych modyfikacji kryteriów jakościowych,
 • nieznacznie rozszerza zakres związanej z odpadami działalności, na którą można obecnie uzyskać wsparcie,
 • pod pewnymi nowymi warunkami dopuszcza kwalifikowalność kosztów inwestycji związanych z wytwarzaniem
  energii oraz kosztów związanej z tym infrastruktury.
Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Kostrzyńsko-Słubicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną, Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną, Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 
Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?
 
Wydarzenie byłoby adresowane do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających
za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających lub planujących działalność
na terenie strefy.
 
Informacje organizacyjne:
 • Udział w webinarium jest bezpłatny i wymaga rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
 • Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • W przypadku pytań dotyczących wydarzenia, prosimy o kontakt z Iryną Svitelską, Marketing & BD Manager, Dentons: iryna.svitelska@dentons.com
 
Kontakt

dr Michał Bernat
Managing Counsel, Warszawa
+48 22 242 51 77
michal.bernat@dentons.com

Aleksandra Siemieniec-Dulska
Associate, Warszawa
+48 22 242 57 12
aleksandra.siemieniecdulska@dentons.com