Pomoc na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 jest rządowym  programem mającym na celu wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych zarówno przez polskie jak zagraniczne firmy.

 

Środki budżetu państwa są przeznaczone na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji w sektorach priorytetowych, do których zalicza się: sektor motoryzacyjny, sektor elektroniczny, sektor lotniczy, sektor biotechnologii, sektor nowoczesnych usług i działalność  badawczo-rozwojową.

 

Wsparcie mogą również otrzymać inwestorzy planujący  nowe inwestycje produkcyjne w innych niż ww. sektory o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1 mld zł i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy.  

 

Po informacje szczegółowe zapraszamy pod adres internetowy http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki