Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska bliżej inwestorów w regionie

Polska Strefa Inwestycji, w ramach której działają Specjalne Strefy Ekonomiczne intensyfikuje działania w Wielkopolsce. Funkcjonowanie Strefy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sprawi, że przedsiębiorcy będą kompleksowo poinformowani o korzyściach płynących z rozliczeń podatkowych. Znacznie przyspieszy też sam proces wydawania decyzji o wsparciu, a to z kolei, gwarantuje rozwój regionu i wzrost liczby inwestorów strefowych w Wielkopolsce.
 
Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Celem jest efektywna obsługa inwestorów strefowych, wsparcie ich w procesie inwestycyjnym oraz promocja korzyści płynących z rozliczeń w ramach PSI.
 
Wielkopolska przyciąga inwestorów atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, doskonałym położeniem geograficznym, bardzo dobrą siecią komunikacyjną, nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną i profesjonalnymi zasobami ludzkimi. Dlatego tak ważne jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, poprzez wypromowanie korzyści, które płyną z rozliczeń w ramach PSI: zachęt inwestycyjnych i podatkowych. Każda złotówka, która zostaje w kieszeni przedsiębiorcy, oznacza reinwestycje, te z kolei stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – powiedział Minister Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Jest jedną z najszybciej rozwijających się polskich specjalnych stref ekonomicznych, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i terytorialnym. Strefa oferuje szeroki wybór terenów w pełni przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji od zaraz, a sprawność działania i szybkość obsługi inwestora, znacznie ułatwia firmom rozpoczęcie i prowadzenie działalności na administrowany przez nią terenie. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorców w zakresie zarządzanym przez K-S SSE to 13,6 mld złotych. Przedsiębiorcy strefowi zatrudniają ponad 50 tys. osób, z czego aż 23 tys. to nowe miejsca pracy.
 
Po trudnym, naznaczonym pandemią roku 2020, ubiegły rok był dla nas rekordowy. Spółka osiągnęła najlepsze wyniki w całej 25-letniej historii – nasi przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje o wartości ponad 5 mld zł, co uplasowało nas na 2-gim miejscu pośród czternastu SSE w Polsce. Pozytywnie podsumowaliśmy również pierwsze półrocze bieżącego roku, w którym wydaliśmy 11 Decyzji o Wsparciu oznaczających wydatki inwestycyjne o wartości blisko 900 mln zł i kolejne 220 nowych miejsc pracy. Dzięki powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska z pewnością liczba ta jeszcze wzrośnie, a kolejne inwestycje pozwolą na dalszy rozwój naszego regionu – powiedział Krzysztof Kielec, Prezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
W dniu inauguracji PSI Wielkopolska, zostanie powołana Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W jej obradach wezmą udział kluczowi interesariusze: przedsiębiorcy z sektora MŚP, inwestorzy strefowi, przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz instytucji otoczenia biznesu.
 
Rolą Rady będzie inicjowanie działań na rzecz rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości oraz wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego naszego regionu. Ważnym zadaniem Rady będzie również przedstawianie władzom samorządowym rekomendacji w zakresie działań na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej terenów, którymi administrują – powiedziała Magdalena Hilszer, Wiceprezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
Jak wnioskować o wsparcie w ramach PSI?
 
Do 2018 roku preferencyjne warunki inwestowania ograniczone były do terenów Specjalnych Stref Ekonomicznych. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ustalone zostały kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie całej Polski.
 
Przedsiębiorca z branży produkcyjnej lub nowoczesnych usług dla biznesu składa wniosek do SSE – zarządzającej danym obszarem, o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od stopy bezrobocia w danym regionie i wielkości inwestującego przedsiębiorstwa. W Wielkopolsce można uzyskać pomoc publiczną w wysokości do 45% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że inwestor nie odprowadza podatku dochodowego do wysokości przyznanego wsparcia, nawet przez 10 lub 15 lat.
 
Zapraszamy do kontaktu z zespołem PSI Wielkopolska inwestorów planujących nowe inwestycje lub reinwestycje w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, gnieźnieńskim, grodziskim, kościańskim, międzychodzkim, nowotomyskim, obornickim, pilskim, poznańskim, szamotulskim, wągrowieckim, wolsztyńskim oraz w mieście Poznań. Siedziba PSI Wielkopolska mieści się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 10.