Bezpłatne seminarium pt. -Partnerstwo Publiczno-Prywatne-

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu seminariów regionalnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.
Seminaria poświęcone będą zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorców (średnich i dużych). Udział w nich jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.ppp.parp.gov.plw zakładce „Działania projektu / Cykl  seminariów regionalnych”.

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy! 

 

 Program seminarium