Woda, wodór, węgiel - BGK stawia na zasoby przyszłości

Dziś stoimy u progu kolejnego, cywilizacyjnego przełomu na miarę rewolucji, jaką przyniosło powstanie światowej sieci WWW. Będzie to zmiana sposobu, w jaki korzystamy z danych nam zasobów naturalnych, a zwłaszcza trzech z nich – „następnych 3 W”: wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. To strategiczne zasoby przyszłości, które będą napędem dla rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach.

Rozwój nie może jednak odbywać się kosztem przyszłych pokoleń. Dlatego w najbliższych latach czekają nas wielkie zmiany, związane z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności. Przełoży się ona na zmianę w życiu każdego mieszkańca planety – pewne przedmioty, branże oraz działania, które wypełniają współczesną codzienność, znikną, a ich miejsce zajmą nowe produkty, sektory i procesy.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w sierpniu 2021 roku realizację Idei 3W – Woda-Wodór-Węgiel, aby wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce, medycynie. Te trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Idea 3W to długofalowy program, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową.

Stworzyliśmy koncepcję 3W, by inicjować dyskusję o wykorzystaniu potencjału wody, wodoru i węgla w gospodarce. Chcemy, by na odkryciu nowych możliwości tych zasobów Polska budowała przewagę konkurencyjną w nadchodzących dekadach– wyjaśniała podczas niedawnej debaty na łamach Pulsu Biznesu prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Dlaczego 3W?

Codzienne decyzje Polaków mają wpływ nie tylko na klimat i otaczające nas środowisko, ale też na to, jaka jest kondycja polskich firm i stan polskiej gospodarki. Te trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane zmienią ją w bardziej innowacyjną i konkurencyjną.

Eksperci BGK opracowali raport „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”, który jest przewodnikiem po technologiach z obszaru wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. Autorzy opracowania omawiają wyzwania związane z retencjonowaniem i oczyszczaniem wody, przyglądają się kierunkom rozwoju gospodarki wodorowej oraz publikują opinie wybitnych ekspertów zajmujących się węglem, jako surowcem do rozwijania innowacyjnych materiałów przyszłości. Raport można pobrać ze strony Idea3W.org.

Po pierwsze WODA

Jest nie tylko źródłem życia, ale też niezbędnym zasobem wykorzystywanym w rolnictwie, przemyśle i energetyce – ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią gospodarowanie pomaga budować kapitał technologiczny.

W Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody (około 4 mld m3). Potrzeba przynajmniej dwa razy więcej, by skutecznie przeciwdziałać zarówno skutkom suszy, jak i powodzi. Dlatego ważne jest, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób przemyślany zarządzać zasobami wody; wspierać strategie dotyczące retencji i ponownego wykorzystania wody oraz jej oczyszczania, poszukiwać nowoczesnych rozwiązań typu „smart city”, które umożliwią zatrzymanie wody w miastach oraz sposobów na efektywne oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody.

Po drugie WODÓR

Pierwiastek ten może być źródłem energii, który zastąpi elektrownie węglowe czy opalane koksem piece hutnicze. W dodatku Polska jest jednym z największych producentów wodoru na świecie – wytwarzamy około miliona ton wodoru rocznie. Dzięki możliwości produkcji wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przemysł wodorowy jawi się jako potencjalny magazyn, przechwytujący nadwyżki elektryczności wygenerowane przez fotowoltaikę czy energetykę wiatrową.

W Polsce już teraz rozwija się koncepcja wykorzystania wodoru jako paliwa zasilającego pojazdy komunikacji miejskiej, a nawet… lokomotywy! To szansa, by zbudować swoją przewagę w innowacyjnym przemyśle.

Po trzecie WĘGIEL

Powszechnie kojarzony jest z energetyką, ponieważ przez dekady był podstawowym paliwem rozwoju gospodarczego ludzkości. Jednak jego rola na tym się nie kończy. Węgiel, dzięki nowym wynalazkom, powraca w nowych zastosowaniach. Grafen, fulereny, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny potencjał. Pozwalają tworzyć lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne, co umożliwia ich stosowanie w elektronice, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym,

lotnictwie i motoryzacji. Nowe materiały z nanocząstek węgla mogą też pomóc w rozwiązaniu problemów emisyjnych powodowanych przez energetyczne wykorzystanie węgla kamiennego i brunatnego.

W jak współpraca

Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracuje z samorządami, przedstawicielami nauki oraz biznesu, by budować zaangażowaną społeczność 3W. W poszczególnych województwach odbywają się warsztaty, podczas których m.in. rozmawiamy o tym co zrobić, by zaszczepić w lokalnych społecznościach ideę 3W. 17 lutego takie spotkanie miało miejsce w Gorzowie Wielkopolskim w ramach konferencji „Silna Polska, Silną Gospodarką”.

Uczestnicy dyskutowali o przyszłości Polski w kontekście trzech zasobów – wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. W warsztatach 3W wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji trzeciego sektora oraz biznesu. Goście podkreślali, że tego typu spotkania łączą środowiska, prowadzą do lepszej wymiany wiedzy i doświadczeń, a w konsekwencji też do zmian w świadomości społecznej dot. rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Relacja z warsztatów dostępna jest na stronie www.idea3w.org. Najbliższe planowane są na 24 lutego 2022 r. w Krakowie.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.