Dofinansowanie do szkoleń dla branży motoryzacyjnej

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że mamy nową rekomendację do projektu motoryzacyjnego. Przedsiębiorcy już dziś mogą uzyskać dofinansowanie dla siebie i swoich pracowników, do szkoleń branżowych, w tym między innymi:

 1. Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 2. Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 3. Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 4. Kurs spawanie metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi
 5. Kurs spawanie metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi
 6. Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi
 7. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV
 8. Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych
 9. Blacharz samochodowy
 10. Lakiernik samochodowy
 11. Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 12. Elektromobilność – wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 13. Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa

Nabory dla mikro, małych, średnich i dużych firm z branży motoryzacyjnej (PKD:C 29- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, z wyłączeniem motocykli; G 45- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych  zgodnie z polską Kwalifikacją Działalności PKD. TAKŻE PKD POBOCZNEpod warunkiem czynnej działalności w sektorze)

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki :

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
 2. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 3. Zalogować się do systemu Moto https://przepisnamoto.pl/

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl   Nabory zostały uruchomione mamy prawie 6 mln na usługi rozwojowe

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,

małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,

średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby,

duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.

Strona projektu: www.przepisnamoto.eu