Nowe zezwolenie w naszej strefie!

30 listopada spółka zarządzająca K-S SSE wydala zezwolenie nr 209 na działalność w strefie dla firmy Amica Wronki S.A. Zgodnie ze złożoną do rokowań ofertą przedsiębiorca planuje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się obecnie na poziomie 1711 pracowników o co najmniej 35 nowych pracowników w terminie do 30 czerwca 2013r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 1746 pracowników do 31 grudnia 2014r. oraz poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 45,632 mln zł w terminie do dnia 30 czerwca 2013r.

 

Projekt inwestycyjny, na który firma uzyskała zezwolenie, obejmuje rozbudowę i modernizację fabryki kuchenek przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pod który objęty został strefą teren fabryki kuchenek we Wronkach o pow. 12,4672 ha. Inwestycja realizowana będzie na terenie Podstrefy Wronki na obszarze włączonym do strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011r. Zgodnie z projektem przedsiębiorcy wprowadzone zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie systemu malowania, pomiarów temperatury frontów piekarników kuchenek, metod kontroli poziomu mocy akustycznej kuchenek oraz systemu transportu wewnętrznego.

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!