Raport Ernst &Young: "Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania"

Od ponad 15 lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stymulują rozwój przemysłu i usług w wielu sektorach polskiej gospodarki. Stanowią istotną zachętę inwestycyjną dla wielu firm. Ich rozwój przyczynia się do rozwoju gospodarczego kilkunastu regionów Polski. Obecnie zakłada się, że SSE zakończą działalność w roku 2020. Wyniki badania opracowanego przez Ernst & Young pokazują, że bez wydłużenia okresu działalności stref nie ma co liczyć na reinwestycje u ponad połowy firm obecnych w SSE.

 

Raport Ernst & Young: „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania”, opracowany pod kierownictwem Pawła Tynela - Dyrektora Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young, przedstawia wpływ działalności SSE w Polsce na wyniki gospodarcze, zawiera również propozycję rozwiązania z zakresu dalszego funkcjonowania stref, po roku 2020. Przedstawione w raporcie opinie przedsiębiorców na temat funkcjonowania SSE zostały uzyskane w ramach ankiety przeprowadzonej wśród inwestorów strefowych. W badaniu wzięło udział 215 podmiotów reprezentujących wszystkie 14 stref i wszystkie główne branże, do których należą przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach SSE.

 

Zapraszamy do lektury raportu:

http://www.ey.com/PL/pl/Services/Tax/Business-Tax/SSE-po-2020-roku