Strefa się powiększa!

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów (dziennik ustaw Nr 220 poz. 1300 z 14.10.2011) zmianie ulega dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Na mocy nowego aktu prawnego zwiększa się powierzchnia podstref: Gubin, Zielona Góra oraz Poznań, gdzie terenem strefy objęte zostają grunty należące do amerykańskiej firmy EXIDE. Dodatkowo utworzone zostają trzy nowe podstrefy: we Wronkach w woj. wielkopolskim (tereny firmy Amica), oraz w Kargowej (lubuskie) i Łobzie (zachodniopomorskie).

Tym samym nasza Strefa będzie łącznie obejmować 1454,4741 ha zlokalizowanych w 32 podstrefach!

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu czyli 29.10.2011.

 

Witamy nowe podstrefy, gratulujemy gminom i przedsiębiorstwom i zapraszamy do współpracy!