Dwa nowe zezwolenia w naszej Strefie

13 października spółka zarządzająca K-S SSE wydała dwa nowe zezwolenia nr 202 i 203 dla firm zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w podstrefach w Nowej Soli i w Karlinie.

 

Zakłady Jajczarskie "OVOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli (zezwolenie nr 202) zamierzają wybudować w podstrefie Nowa Sól nowoczesny zakład przetwórstwa jaj drobiowych.

Firma planuje poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 36.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zatrudnienie co najmniej 50 pracowników w terminie do 31 grudnia 2013 roku, jak również utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 50 pracowników do 31 grudnia 2016 roku.

 

Firma "POLSKI ASFALT TECHNIC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zezwolenie nr 203) zamierza wybudować w podstrefie Karlino wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych do celów związanych przede wszystkim z budową dróg; są to warstwy podbudowy, warstwy wiążące i ścierne przeznaczone do budowy dróg o różnym natężeniu ruchu, a także mieszanki mineralno-asfaltowe kolorowych,mieszanki z asfaltu modyfikowanego gumą i mieszanki specjalne.

 

W tym celu firma, której stuprocentowym udziałowcem jest znany austriacki koncern Strabag, planuje ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.755.900,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 15 pracowników w terminie do 31 lipca 2014 roku oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 15 pracowników do 31 lipca 2019 roku.

 

Gratulujemy nowym inwestorom i życzymy sukcesów!