Wydaliśmy zezwolenia numer 200 i 201

Informacja prasowa

 

Dnia 31 sierpnia 2011 spółka zarządzająca Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydała uroczyście zezwolenia nr 200 dla przedsiębiorcy Olsa Poland Sp. z o.o. z kapitałem włoskim oraz nr 201 SMULDERS KONSTRUKCJE LUBSKO Sp. z o.o. z kapitałem holenderskim.

 

Spółka Olsa Poland Sp. z o.o. współpracuje z największymi koncernami motoryzacyjnymi na świecie - produkuje lampy samochodowe dla takich marek jak: Fiat, Volkswagen, Renault, Opel, BMW. Włoski producent lamp zainwestuje co najmniej 44 mln PLN i stworzy co najmniej 100 nowych miejsc pracy do 31.12.2014r. (70 % osadę stanowisk będą stanowić kobiety) utrzymując zatrudnienie przez okres 5 lat na poziomie co najmniej 436 osób.

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne związane jest z rozbudową istniejącego zakładu poprzez zakup nieruchomości o łącznej pow. 3,1926 ha, budowę hali produkcyjno-magazynowej i zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji lamp samochodowych. Ok. 20 % produkcji będzie kierowane na rynek krajowy, a pozostała część za granicę; najwięksi odbiorcy to: Volkswagen AG (Niemcy), Olsa S.p.A. (Włochy), Volkswagen Navarra S.A. (Hiszpania).

 

Realizacja projektu SMULDERS KONSTRUKCJE LUBSKO Sp. z o.o. na terenie K-S SSE (Podstrefa Lubsko) polegać będzie na budowie zakładu produkcyjnego zajmującego się produkcją konstrukcji stalowych dla budownictwa oraz elementów konstrukcji do produkcji energii wiatrowej. Spółka zamierza korzystać w pełni z doświadczeń spółki macierzystej SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. i kierować swoje produkty do jej dotychczasowych odbiorców. Stosunek sprzedaży wyrobów na rynek polski i Europy Zachodniej wynosił będzie 30 do 70%.

 

Biorąc pod uwagę produkcję konstrukcji stalowych do elektrowni wiatrowych, Spółka planuje zainwestować w linie i rozwiązania technologiczne, jakie w regionie nie były dotychczas stosowane przez żaden zakład produkcyjny.

W związku z projektem, przedsiębiorca deklaruje zatrudnienie na terenie strefy co najmniej 50 pracowników oraz poniesienie w związku z realizacją inwestycji wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 36.000.000,00 PLN do 31 grudnia 2013. Zakończenie inwestycji przewidziano do 31 grudnia 2013.

 

Łączne deklarowane nakłady firm w K-S SSE na koniec sierpnia br. stanowią 4.294,3 mld zł.


Od początku 2011 roku już 11 nowych firm otrzymało zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S SSE. Zadeklarowany poziom nakładów to 1.080,9 mld zł. Dzięki tym inwestycjom powstanie 550 nowych miejsc pracy.