Otwieramy fabrykę w Gorzowie!

2007-09-28

W piątek 28 września 2007 roku o godz. 14.00 miała miejsce inauguracja działalności nowo wybudowanej fabryki betonów wibroprasowanych firmy Ziel-Bruk Sp. z o.o. przy ul. Mosiężnej 27 w Gorzowie Wlkp.

Ziel-Bruk to rodzima firma w województwie lubuskim z kapitałem polskim, produkująca elementy betonowe od 1983 r. Ostatni okres to dynamiczny rozwój firmy dzięki zainstalowaniu najnowocześniejszych maszyn do produkcji wibroprasowanych elementów betonowych oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i wprowadzanie nowych technologii. Wysoką jakość produktów firma utrzymuje dzięki wdrożeniu w 2002 r. systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2000, potwierdzają to badania laboratorium zakładowego i Laboratorium Drogowego Gospodarstwa Pomocniczego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Kostki produkowane są zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM nr AT/2004-04-0603 i normą EN PN 1338.

Różnorodna oferta produkcyjna, wysoka jakość, corocznie zwiększający się asortyment produktów uplasowały Ziel-Bruk na pozycji lidera wśród producentów kostki brukowej. Wyrazem tego są liczne nagrody i certyfikaty, między innymi:

  • certyfikat „Solidny partner w Biznesie" przyznany przez Lubuską Izbę Budownictwa (2003 rok)
  • nagroda „HIT 2005" w kategorii „produkcja" za wyprodukowanie kostki brukowej o nazwie „Granit Lubuski" w konkursie „Gospodarczo Samorządowym HIT Ziemi Lubuskiej" (2006 rok)
  • „Medal Europejski" dla „Granitu Lubuskiego" nadany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club (2006 rok)
  • VI miejsce w „Rankingu Firm Województwa Lubuskiego" spośród firm zatrudniających od 10-ciu do 50-ciu pracowników (w latach 2006-2007)
  • nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (2007 rok)
  • nagroda GRAND PRIX Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za najlepszą ekspozycję targów na X Lubuskich Targach Budownictwa i Energetyki GOBUD 2007 w Gorzowie Wielkopolskim (2007 rok)

W nowopowstałej fabryce w Gorzowie Wlkp. uruchomiono jedną linię produkcyjną o wydajności do 5000 m2 kostki brukowej na dobę. Zakład produkował będzie kostkę brukową oraz inne elementy betonowe w technologii betonu wibroprasowanego. W przyszłym roku Ziel-Bruk Sp. z o. o. planuje uruchomienie drugiej linii produkcyjnej i powiększenie asortymentu produktów o elementy małej architektury i elementy ścienne dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Do końca 2007 roku firma zatrudniać będzie pięćdziesięciu pracowników, a w 2008 roku zamierza zatrudnić kolejnych stu.