Tajwański producent monitorów LCD inwestuje w Gorzowie Wlkp.

2007-05-25

Oświadczenie prasowe

Koncern TPV jest jedenastą firmą i dziesiątym inwestorem w istniejącej od 12 września 2002 podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gorzowie Wlkp. W ubiegłych pięciu latach w podstrefie gorzowskiej na terenach o łącznej powierzchni 33 ha zainwestowało pięciu inwestorów polskich, trzech niemieckich, jeden hiszpański i jeden holenderski. Zainwestowany kapitał osiągnął po dzień dzisiejszy pułap 33 mln Euro, co pozwoliło na stworzenie prawie 950 nowych miejsc pracy.
Podstrefa gorzowska rozwija się bardzo dynamicznie. Jeśli w pierwszym roku jej funkcjonowania działała tu jedna firma, to już w roku 2005 były 4, a po dziś dzień ta liczba wzrosła o 120%.
Rozmowy z tajwańskim partnerem trwały ponad rok. Konkurowaliśmy przy tym nie tylko z łódzkim Żyrardowem, ale również z innymi potencjalnymi lokalizacjami zakładu poza granicami kraju, przy czym mowa tu nie tylko o krajach z Europy Środkowo-Wschodniej. Cieszy nas, że długie i żmudne negocjacje pozwoliły rozwiać wątpliwości inwestora i podjąć ostateczną decyzję o wyborze K-S SSE i miasta Gorzowa jako najlepszej lokalizacji tej niezmiernie ważnej inwestycji.
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozwija się bardzo dynamicznie nie tylko w Gorzowie. Obecnie Strefa liczy 19 podstref zlokalizowanych od Pomorza na północy, po Poznań i Swarzędz na wschodzie aż po krańce Województwa Lubuskiego na południu. Podstrefy zajmują łączną powierzchnię prawie 900 ha, co sprawia, że jesteśmy jedną z największych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
Od początku roku z sukcesem zakończyliśmy negocjacje i wydaliśmy siedem nowych zezwoleń, zarówno nowym, jak i już działającym podmiotom w strefie. Wciąż też prowadzimy intensywne rozmowy z kilkunastoma kolejnymi inwestorami, którzy łącznie mogą stworzyć ok. 1600 nowych miejsc pracy.

Krzysztof Dołganow - Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.