Wybierz rodzaj inwestycji

Wpisz nazwę gminy

Nazwa gminy

Nowe przedsiębiorstwo

* Podane wartości dotyczą tylko firm dużych i średnich, firmy MŚP przy reinwestycji w sektorze BPO ponoszą koszty zgodnie z tabelą.

** Firmy duże działające na terenie województwa wielkopolskiego nie mogą występować o pomoc na reinwestycje.

Lubuskie

Powiat Gmina Maksymalna intensywność pomocy Minimalne wymagane nakłady w mln PLN
duży średni mały/mikro duży średni mały mikro BPO

Wielkopolskie

Powiat Gmina Maksymalna intensywność pomocy Minimalne wymagane nakłady w mln PLN
duży średni mały/mikro duży średni mały mikro BPO

Zachodniopomorskie

Powiat Gmina Maksymalna intensywność pomocy Minimalne wymagane nakłady w mln PLN
duży średni mały/mikro duży średni mały mikro BPO