KOLEJNE BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA INWESTORÓW!!!

2007-09-06

Zapraszamy wszystkie firmy działające na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na kolejne bezpłatne szkolenie 17 października 2007r. o godz. 10.00 przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą . Tematem szkolenia będzie: „Przychody i koszty firm, działających na terenie SSE" (szkolenie praktyczne) oraz w części drugiej: „Obecny rynek pracy a efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi, jako czynnik strategiczny w rozwoju firmy".

Przychody

* ogólne zasady zaliczania przychodów do przychodów „strefowych"
* treść zezwolenia a przychody, osiągane na terenie SSE
* przychody z działalności pomocniczej w stosunku do działalności głównej
* miejsce uzyskiwania przychodów (ułożenie łańcucha dostaw; znaczenie umów zawieranych z kontrahentami)
* poszczególne rodzaje przychodów - strefowe czy pozastrefowe?

Koszty:

* miejsce powstawania kosztów
* koszty ogólne, a działalność na terenie SSE
* koszty podatkowe a tzw. „koszty kwalifikowane"
* koszty ponoszone na „nowe inwestycje" oraz koszty „inwestycji odtworzeniowych"
* poszczególne rodzaje kosztów - czy powiększają zwolnienie z opodatkowania
* znaczenie rozbieżności pomiędzy polskimi przepisami o SSE, a regulacjami europejskimi
* koszty „poniesione" czy koszty „zarachowane"?
* moment poniesienia wydatku a rozpoczęcie korzystania ze zwolnienia

TAKIEGO SZKOLENIA JESZCZE NIE BYŁO
- ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ !!!

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Panem Marcinem Kubikiem do 08.10.07 r. (kom. 512-135-523, Kubik@kssse.pl).