Nowy inwestor w Strefie – 27.04.2009r.

27 kwietnia 2009r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy spółce NWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu.

Spółka z kapitałem pochodzącym z Luxemburga ma zamiar wybudować w podstrefie gubińskiej K-S SSE zakład produkujący odżywki i suplementy diety dla sportowców. W tym celu nowy podmiot nabył od spółki zarządzającej Strefą, K-S SSE S.A., działkę o powierzchni 2 ha na terenie podstrefy w Gubinie.

Nowy podmiot zamierza zainwestować przynajmniej 9 mln złotych i zatrudnić przynajmniej 15 pracowników do końca 2012 roku.

Cieszymy się z nowego inwestora w Gubinie i życzymy samych sukcesów w prowadzeniu działalności w Polsce!