Dziesiąte zezwolenie w 2013 roku

Zarząd K-S SSE wydał Zezwolenie nr 230 dla przedsiębiorcy ECO-BLEND Sp. z o.o.

 

Inwestycja realizowana będzie na działce położonej w Podstrefie Goleniów, w obrębie Łozienica.

Realizacja inwestycji ECO-BLEND Sp. z o.o. polegać będzie na utworzeniu zakładu produkującego mieszanki z recyklingowanego miękiszu gumowego i plastiku o nazwie XyCom Tpe.

 

Przedsiębiorca zobowiązał się do poniesienia na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych w wysokości co najmniej 74.009.370,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014r. oraz zatrudnienia  przy prowadzeniu działalności na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 49 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 49 pracowników do dnia 31 grudnia 2017r..Data rozpoczęcia inwestycji planowana jest na październik 2013r., a jej zakończenie do dnia 31 grudnia 2014r.