Do końca 2026r. został wydłużony okres funkcjonowania K-S SSE

W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2013r. poz. 970 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej zmieniające ust. 3 w § 1 dotychczasowego rozporządzenia, który otrzymał brzmienie „Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026r.”.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 11 września 2013r..