KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI | KOMUNIKATY
Komunikaty

26.01.2021r NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 18.02.2021

    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

    UCHWAŁA NR 01/2021

22.12.2020r Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

    Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.11.2020r Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

    Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

05.11.2020r Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

    Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

27.10.2020r Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 19.11.2020r

    NWZ 19-11-2020 - zmiana

    Uchwała 15-2020 NWZ - projekt

21.10.2020r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.11.2020r.

    NWZ 19-11-2020 - zawiadomienie

    Uchwała 15-2020 NWZ - projekt

16.10.2020r Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

    Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

25.09.2020r Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

    Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

21.05.2020 Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 04.06.2020

    Zawiadomienie - rozszerzenie porządku obrad NWZ 4.06.2020

12.05.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.05.2020

    ZWZ zawiadomienie z porządkiem obrad (28-05-2020)
    ZWZ zawiadomienie z porządkiem obrad (28-05-2020)

11.05.2020 Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu Spółki

    Regulamin

08.05.2020 Odwołanie ZWZ zwołanego na dzień 21.05.2020

    Odwołanie ZWZ

05.05.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.05.2020

    ZWZ 2020 projekty uchwał
    ZWZ 21-05-2020 zawiadomienie z porządkiem obrad