KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI | KOMUNIKATY
Komunikaty

21.05.2020 Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 04.06.2020

    Zawiadomienie - rozszerzenie porządku obrad NWZ 4.06.2020

12.05.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.05.2020

    ZWZ zawiadomienie z porządkiem obrad (28-05-2020)
    ZWZ zawiadomienie z porządkiem obrad (28-05-2020)

11.05.2020 Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu Spółki

    Regulamin

08.05.2020 Odwołanie ZWZ zwołanego na dzień 21.05.2020

    Odwołanie ZWZ

05.05.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.05.2020

    ZWZ 2020 projekty uchwał
    ZWZ 21-05-2020 zawiadomienie z porządkiem obrad