DLA PRZEDSIĘBIORCY | PROJEKT
Projekt

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym
Program współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Wspólny projekt „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym” wspierany finansowo przez Unię Europejską ma na celu zacieśnienie współpracy sieci instytucji wspierania gospodarki i tym samym doprowadzenie do wzmożonego zainteresowania, wypracowania wyraźniejszego profilu naszych regionów pomiędzy metropoliami Berlina i Poznania a przede wszystkim do wzmocnienia ekonomicznego znaczenia naszego regionu poprzez nowe, atrakcyjne miejsca pracy po obu stronach odry.

Produktem naszej kooperacji w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego mają być atrakcyjne dla przedsiębiorców modele inwestycyjne oraz ich ewaluacja. Chcemy się również tym samy przyczynić do lepszego zrozumienia, zwiększenia wzajemnej akceptacji i umożliwienia stałej współpracy i przyszłej instytucjonalizacji.

Przy okazji realizacji projektu przyświecają nam jasno określone cele takie jak wzmocnienie wsparcia dla integracyjnego rozwoju regionu, opracowanie wzoru na długotrwałą współpracę instytucji i wypracowanie wspólnych transgranicznych ofert dla inwestorów.

Współpracujące podmioty i partnerzy projektu :

Investor Center Ostbrandenburg GmbH - partner wiodący
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE)
Miasto Frankfurt nad odrą
Miasto Eisenhüttenstadt
Polska Izba Cła i Logistyki
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad odrą
Wyższa Szkoła Techniczna Wildau
Port Eisenhüttenstadt