DLA PRZEDSIĘBIORCY | ARTYKUŁY I RAPORTY


grudzień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 4)
listopad 2018 Podatkowe skutki likwidacji oraz zbycia zmodernizowanego środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (cz. 2)
październik 2018 Możliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane (cz.1)
wrzesień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3)
sierpień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2)
lipiec 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 1)
czerwiec 2018 Moment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych
maj 2018 Jak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń?
kwiecień 2018 Czy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej?


Raporty

 

DOING BUSINESS IN POLNAD

INTERNATIONAL BUSINESS HAS ANCHORED IN POLAND