BIP |
Sprostowanie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku Puls Biznesu z 4.11.2013r. NR 210 (3976) - Podstrefa Kostrzyn - 22.11.2013r.

Sprostowanie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku Puls Biznesu z 4 listopada 2013r. NR 210 (3976) – Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3.

 

W zaproszeniu prostuje się termin złożenia ofert określony w pkt. 5 oraz termin otwarcia ofert określony w pkt. 6 i nadaje się im brzmienie:

 

5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 12.12.2013r. do godz. 10.00.

 

6.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 12.12.2013r. o godz. 11.00.