BIP |
Obwieszczenie w sprawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku Puls Biznesu z 2 lutego 2009r. NR 22 (2783) - 23.03.2009r.

W zaproszeniu zmienia się treść pkt. 5 i 6 nadając brzmienie:

„ 5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do 23.03.2009r. do godz.10.00.”

„6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE w dniu 23.03.2009r. o godz. 11.00.”