BIP |
Sprostowanie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku Puls Biznesu z 14-16 listopada 2008r. NR 223 (2730) – Podstrefa Gubin - 14.11.2008r.

W zaproszeniu prostuje się oznaczenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych oferowanych do sprzedaży określonych w pkt. 2). i nadaje się brzmienie:

„ 2). Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni około 2,7886 ha oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 105/1 o pow. 0,6000 ha i części 105/9 o pow. około 0,7222 ha (powstałych z podziałów działki o numerze ewidencyjnym 105) oraz części działki 106 o pow. około 1,4664 ha, położonych w obrębie 7 miasta Gubin, na terenie Podstrefy Gubin.”