AKTUALNOŚCI
Nowe zezwolenia w naszej strefie!

Koniec roku 2008 obfituje w ważne wydarzenia w naszej specjalnej strefie ekonomicznej. Spółka zarządzająca wydała dwa nowe zezwolenia dla nowych podmiotów.

15 grudnia 2008r. zezwolenie na działalność gospodarczą w K-S SSE otrzymała firma TEKRA Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.
Firma wybuduje w Gubinie, na działce o powierzchni 2,8 ha zakład produkcyjny konstrukcji metalowych oraz stalowych do budowy maszyn przemysłowych, w szczególności dźwigów teleskopowych. W następnej fazie działalność firmy TEKRA Sp. z o.o. rozszerzona zostanie o produkcję gotowych wysięgników teleskopowych i produkcję innego typu elementów konstrukcji stalowych do maszyn budowlanych i podnośników. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie co najmniej 30 osób, a nakłady szacowane są na kwotę co najmniej 13.500.000,00 zł.

22 grudnia 2008r. zezwolenie na działalność w K-S SSE otrzymała firma NAFA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modrzewiu, gmina Goleniów.
Firma wybuduje w Łozienicy koło Goleniowa zakład zajmujący się świadczeniem usług w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów oraz w zakresie badań i analiz technicznych. Spółka zamierza prowadzić komercyjną działalność magazynową polegającą na składowaniu skór zwierzęcych. W zakresie prowadzenia badań spółka zamierza sprawdzać jakość dostarczanego produktu pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, badane będą również inne właściwości fizyczne skór, m.in. kolorystyka. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie co najmniej 20 osób. Nakłady szacowane są na kwotę co najmniej 8.500.000,00 zł.

Nowym inwestorom życzymy samych sukcesów z nowym rokiem 2009!