AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji inwestycyjnej w Karlinie

15.04.2010 r. w Karlinie odbyła się konferencja „Specjalne Strefy Ekonomiczne szansą rozwoju zachodniopomorskich przedsiębiorstw". Konferencja została zorganizowana przez Gminę Karlino we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Karlino_1_15_04_2010.jpgCelem konferencji była aktywna promocja możliwości wsparcia przedsiębiorców, jaką daje działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Działalność ta pozwala osiągnąć wymierne oszczędności w podatku dochodowym firmy. Przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MŚP, często nie wiedzą jak funkcjonują Specjalne Strefy Ekonomiczne i jakie są korzyści z inwestowania na terenach objętych Strefą. Udział w Konferencji był więc doskonałym sposobem na rozwianie wszelkich wątpliwości i obaw, jak również doskonałą szansą na rozmowę z ekspertami oraz przedstawicielami samorządu, a także Centrum Obsługi Inwestora.

Spotkanie otworzył Burmistrz Karlina, po którym wystąpił Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który zaprezentował COI oraz przekonywał o tym, że COI jest nie tylko dla przedsiębiorców zagranicznych.

Arkadiusz Kowalewski z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zaprezentował podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz możliwości inwestowania w Podstrefie Karlino KSSSE. W Podstrefie Karlino działa już firma Homanit, Scanrad, budowany jest kolejny zakład firmy Drinktech oraz prowadzone są rozmowy z kolejnymi inwestorami. Podczas Konferencji został również przedstawiony praktyczny przykład realizacji inwestycji - Scanrad Sp. z o.o. w Karlinie -firma z kapitałem szwedzkim, która produkuje w Karlinie chłodnice do różnego typu samochodów, pojazdów i urządzeń.

Karlino_2_15_04_2010.jpgGmina Karlino posiada bardzo szeroką ofertę inwestycyjną - tereny inwestycyjne o powierzchni od 1 ha do ponad 200 ha - są to tereny znajdujące się w Podstrefie Karlino Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również tereny poza Strefą. Karlino to gmina która rozwija się, a władze Gminy starają się aktywnie wykorzystywać wszelkie pojawiające się szanse i możliwości (dotyczy to zarówno korzystania ze środków UE na inwestycje własne jak również stworzenia możliwości rozwoju regionu poprzez inwestycje zewnętrzne).

Dopełnieniem przedstawionych informacji była prezentacja przedstawicieli przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, którzy zaprezentowali możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych, dostępnych na poziomie regionalnym. Udział w konferencji wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele firm konsultingowych i przedstawiciele samorządów.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do inwestowania w K-S SSE, nie tylko w Karlinie!