AKTUALNOŚCI
DZ BANK Polska S.A., KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz K-S SSE S.A.
zapraszają na konferencję


DZ BANK Polska S.A., KPMG Audyt Sp. z o.o.

oraz

 
zapraszają na konferencję

poświęconą mechanizmom ograniczającym ryzyko zmienności cen
surowców oraz podatkowym aspektom działalności firm w strefach

Program konferencji:

 10.30 - 10.45 Makroekonomiczne perspektywy Polski na lata 2011/2012 - Janusz
Dancewicz, Główny Ekonomista DZ BANK Polska S.A.
 
 10.45 - 11.45 Rynki surowcowe i zabezpieczanie ryzyka zmienności cen towarów -
Tomasz Niewiński i Piotr Łańcucki z Departamentu Skarbu DZ BANK Polska S.A.
 
 11.45 - 12.00 Przerwa kawowa
 
 12.00 - 12.30 Wydatki kwalifikowane jako podstawa ustalenia pomocy publicznej -
Paweł Barański z Departamentu Prawnego KPMG Audyt Sp. z o.o.
 
 12.30 - 13.00 Dochód zwolniony i opodatkowany w strefie - Paweł Barański z
Departamentu Prawnego KPMG Audyt Sp. z o.o.
 
 13.00 Obiad

Miejsce i termin:

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2010 r. w Hotelu „Bastion" przy ul. Granicznej 1 w Kostrzynie nad Odrą.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail:
info@kssse.pl
lub dariusz.stasik@dzbank.pl


Patronat medialny: