AKTUALNOŚCI
Bezpłatne szkolenie pt.: "Fundusze unijne na eksport"

10 lutego 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sikorskiego 107
w Gorzowie Wlkp. w godzinach 10:00 - 14:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt.: „Fundusze unijne na eksport" skierowane do przedsiębiorców. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich w Gorzowie Wlkp. we współorganizacji z Regionalnym Punktem Konsultacyjnym w Zielonej Górze.

W ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu wejście na nowe rynki
i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, przyczyniających się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projektów promujących polską markę na rynkach zagranicznych.
Podczas szkolenia zainteresowane osoby będą miały okazję zapoznać się z zasadami aplikowania
w ramach w/w działania, a także dowiedzieć się jak wygląda proces rozliczania takiego wniosku.

Instytucja wdrażającą działanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin naboru wniosków aplikacyjnych: 21.02. - 11.03.2011 r. lub do wyczerpania alokacji w ramach konkursu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerami tel. 95/ 739-03-86 i 95/ 739-03-77,
bądź mailowo: j.strajbel@lubuskie.pl lub m.luczka@lubuskie.pl.
Ilość miejsc ograniczona!

Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.

  Agenda