AKTUALNOŚCI
Konferencja gospodarcza w Podstrefie Karlino

Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w Województwie Zachodniopomorskim były głównym tematem spotkania, które odbyło się w dniu 19 kwietnia w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Przedstawiciele K-S SSE tradycyjnie byli aktywnymi uczestnikami tej konferencji zachęcając lokalnych przedsiębiorców do podejmowania nowych aktywności gospodarczych w zakresie inwestycji bezpośrednich.

Konferencja „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce" zorganizowana została przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania oraz Urząd Miejski w Karlinie, we współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Uczestników konferencji przywitali Burmistrz Karlina Waldemar Miśko oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Marszałek zaznaczył, iż jednym z priorytetów Zarządu Województwa jest wspieranie potencjału gospodarczego regionu, poprzez ściąganie inwestorów zagranicznych oraz pomoc lokalnym przedsiębiorcom. Burmistrz Miśko wskazał na warunki rozwoju, jakie oferuje gmina Karlino w celu przyciągnięcia inwestorów, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Zaliczyć do nich można: dogodną lokalizację, łatwy dostęp do pracowników, łatwo dostępne tereny inwestycyjne, w tym położone w podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przychylne nastawienie lokalnych władz.

Pani Małgorzata Bochniak zaprezentowała Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania, które dzięki ścisłej współpracy z podobnymi biurami na terenie Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii oferuje przedsiębiorstwom pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku niemieckim oraz kooperacji z tamtejszymi podmiotami gospodarczymi. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja szczególnie dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą transgraniczną.

Emilia Roszkowska, ekspert ds. eksportu z COIE przedstawiła instrumenty pozafinansowe oraz finansowe wspierania działalności firm na rynkach zagranicznych. Centrum pomaga przedsiębiorcom w wyborze potencjalnych rynków zbytu, informuje o możliwościach otrzymania dofinansowania na udział w targach i misjach gospodarczych ze środków publicznych, przygotowuje bazy potencjalnych kontrahentów.

Izabela Fechner i prezes zarządu pan Artur Malec z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przekonywali zgromadzonych przedsiębiorców, iż inwestycje w SSE nie są zarezerwowane jedynie dla dużych, zagranicznych podmiotów gospodarczych, ale też dla małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych, pod warunkiem poczynienia przez nie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 100 tysięcy euro.

W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zachęcając do składania wniosków o otrzymanie dofinansowania na rozwój działalności eksportowej w ramach Paszportu do Eksportu, a także oraz Północnej Izby Gospodarczej, opowiadając o formach wsparcia, jakie oferuje w tym zakresie Izba.

Spotkanie zakończyło się wspólnym lunchem, który był okazją do dalszych rozmów związanych z tematem konferencji.