AKTUALNOŚCI
Polskie SSE - okiem przedsiębiorcy

Szanowni Inwestorzy,

Firma Deloitte, już po raz drugi przeprowadza badanie oceniające podatkowe warunki prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Wzorem poprzedniego roku, projekt realizowany jest pod patronatem wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, PAIiIZ oraz Ministerstwa Gospodarki.

Tegoroczne badanie "Polskie SSE - okiem przedsiębiorcy" dotyczy aktualnej sytuacji przedsiębiorców działających w SSE oraz podstawowych problemów związanych z prowadzeniem działalności, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian do ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Z uwagi na patronat Ministerstwa Gospodarki, wyniki badania mogą realnie wpłynąć na przyśpieszenie procesu nowelizacji korzystnej dla strefowiczów ustawy.

Badanie ma formę ankiety internetowej składającej się z 28 pytań. Zebrane wyniki zostaną opracowane w formie raportu i opublikowane przez firmę Deloitte.

Wśród respondentów badania rozlosowanych zostanie 40 zaproszeń uprawniających do bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach podatkowych dla przedsiębiorców strefowych organizowanych przez Deloitte w czerwcu 2010 roku.

Druga edycja badania firmy Deloitte, oceniającego podatkowe warunki prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych „Polskie SSE - okiem przedsiębiorcy" została przedłużona do końca maja 2010 roku.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety już dziś na stronie www.deloitte.com/pl/badaniesse.

Zebrane wyniki zostaną opublikowane w formie raportu. Wzorem poprzedniego roku, projekt realizowany jest pod patronatem wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, PAIiIZ oraz Ministerstwa Gospodarki. Wyniki badania mogą realnie wpłynąć na przyśpieszenie procesu nowelizacji korzystnej dla strefowiczów ustawy.

Państwa głos jest bardzo ważny!

Osobą do kontaktu ze strony firmy Deloitte jest:

Kamila Kurkowska-Rydel
Marketing Coordinator| Tax Marketing & Business Development
Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 19, 00-854, Warszawa, Polska

Biuro w Poznaniu
ul. Ułańska 7, Poznań, 60-748, Polska
Tel/Direct: +48 (0) 61 882 42 24| Fax: +48 (0) 61 882 42 01| Mobile: + 48 (0) 662 22 88 58
kkurkowskarydel@deloittece.com | www.deloitte.com/pl