AKTUALNOŚCI
Nowy inwestor w Gorzowie Wlkp. stworzy ponad 2000 nowych miejsc pracy!

20 września 2010 wręczono oficjalnie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Gorzów Wlkp. Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółce BriVictory Display Technology (Poland) Sp. z o.o.
Spółka jest spółką córką firm BriVictory Dispay Technology (Labuan) Corp. z siedzibą w Malezji, która z kolei jest spółką Join Venture spółek TPV i AUO z siedzibą na Tajwanie.

Inwestor zamierza realizować w Gorzowie Wielkopolskim na terenie podstrefy Gorzów Wlkp. K-S SSE inwestycję polegającą na utworzeniu w wynajmowanych od TPV Displays Sp. z o.o. halach produkcyjnych zakładu produkcji telewizorów LCD oraz montażu modułów LCD stanowiących integralną część telewizorów LCD).

Najważniejszymi efektami realizacji inwestycji będzie:

  • wdrożenie innowacyjnej i proekologicznej technologii produkcji telewizorów oraz modułów LCD - poprzez inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne do wytwarzania najnowszych modeli telewizorów i monitorów LCD, mogące wytwarzać do 5 mln sztuk produktów rocznie;
  • rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, ulepszonych telewizorów LCD;
  • poszerzenia zakresu funkcji realizowanych przez Grupę Kapitałową w Gorzowie Wielkopolskim - poza montażem monitorów i telewizorów z gotowych modułów LCD na miejscu będą także integrowane moduły LCD, które z kolei posłużą do produkcji odbiorników telewizyjnych LCD;

Z tytułu realizacji inwestycji firma deklaruje poniesienie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie przynajmniej 56.207.390,00 PLN oraz zatrudnienie przynajmniej 1978 pracowników do dnia 31.12.2014r.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Podstrefy Gorzów Wlkp, w budynku dzierżawionym od TPV Displays Polska Sp. z o.o. o całkowitej powierzchni 5490 m2 w tym 5400 m2 produkcyjno-magazynowej.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: wrzesień 2010r.

BriVictory_Dislpa_1.jpg

BriVictory_Dislpa_2.jpg

BriVictory_Dislpa_3.jpg