AKTUALNOŚCI
Program IniTech szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w programie badawczo-rozwojowym realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "IniTech".

W ramach przedsięwzięcia „IniTech” możliwe jest dofinansowanie m.in. badań naukowych lub prac rozwojowych ukierunkowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, jak również zakupu sług doradczych w zakresie innowacji.

Program skierowany jest do wszystkich podmiotów gospodarczych w naszym regionie, które chciałyby przy wsparciu placówek naukowych wdrożyć bezpłatnie, bądź przy udziale niewielkich nakładów, innowacyjne rozwiązania w swoich firmach.

Projekt prowadzi w Lubuskiem Uniwersytet Zielonogórski. Szczegółowych informacji udziela dr Sławomir Kłos, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Email: s.klos@iizp.uz.zgora.pl
Tel. kom. 601-76-76-92

Załącznik 1

Załącznik 2