AKTUALNOŚCI
Konferencja Ministerstwa Gospodarski dla przedsiębiorców

W imieniu Ministerstwa Gospodarki mamy przyjemność zaprosić wszystkich inwestorów w K-S SSE do udziału w konferencji pod tytułem Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych organizowanej w ramach poddziałania 4.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Konferencja odbędzie się dnia 9 czerwca 2009 o godzinie 10.30 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala A+B+C. Rejestracja uczestników odbywać będzie się od godziny 10.00.
Udział w konferencji zapewni uczestnikom uzyskanie informacji istotnych dla przygotowania wniosku o wsparcie finansowe innowacyjnych inwestycji w formule właściwej dla tego poddziałania PO IG.
Program konferencji, jak również formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w jego części pozostającej w gestii Ministra Gospodarki za pośrednictwem strony internetowej: www.mg.gov.pl/fundusze/poig

Informacji szczegółowych udziela Ministerstwo Gospodarki pod numerem telefonu:
tel.: 022-693-52-71, e-mail: janusz.stec@mg.gov.pl

Zapraszamy do licznego udziału w konferencji!

Program konferencji 

Formularz zgłoszenia

Poddziałanie 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka