AKTUALNOŚCI
20-lecie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne S.A.

Jubileuszowa Gala 20-lecia odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Miło było nam również gościć Panią Grażynę Ciurzyńską, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku. Pierwotnie Strefa utworzona została na terenach inwestycyjnych Kostrzyna i Słubic. Obecnie działa na obszarze 57 podstref w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Łączna powierzchnia wszystkich podstref wynosi 2.201 ha. 
Na przestrzeni 20 lat zarząd K-S SSE wydał 327 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Najwięcej firm, które zainwestowały w naszej strefie reprezentuje kapitał niemiecki – 37 %, na drugim miejscu plasuje się kapitał polski – 27%.

Łączne, poniesione we wszystkich podstrefach, nakłady inwestycyjne, ujmując inwestorów prowadzących działalność bez zezwolenia uprawniającego do korzystania z ulg podatkowych takich jak ZALANDO w Podstrefie Gryfino i BMW w Podstrefie Słubice wynoszą 8.126.620.277,23zł, inwestorzy zadeklarowali nakłady na kolejne inwestycje w wysokości 7 971 614 658,00 zł.

Zatrudnienie na terenie Strefy to 32.594 osoby, z czego nowoutworzone miejsca pracy to 20.371 etatów i utrzymane 12223. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie kolejnych blisko 1250 miejsc pracy.

Branże wiodące w K-S SSE to branża: automotive, papiernicza, drzewna, tworzyw sztucznych oraz elektroniczna.

Najwięksi inwestorzy którzy ulokowali swoje fabryki na terenie naszej Strefy to: VOLKSWAGEN POZNAŃ (DE), AMICA (PL), ARCTIC PAPER KOSTRZYN (S), ICT POLAND (IT), TPV DISPLAYS POLSKA (Tajwan), OLSA POLAND (IT), GEDIA POLAND (DE), HOMANIT POLSKA (DE), BARLINEK INWESTYCJE (PL), ZALANDO (DE), BMW (DE).

Jednym z podstawowych założeń powołania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 1997 roku było przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu w regionie. Po 20 latach funkcjonowania Strefy, bezrobocie w „miastach strefowych” jest bliskie zeru. Obecnie spółka koncentruje się na pozyskiwaniu inwestycji o wysokim wkładzie technologicznym, gwarantującym dynamiczny rozwój nie tylko przemysłu, ale również szkolnictwa wyższego. Spółka zaangażowana jest w szeroko rozumiane działania CSR w regionie oraz rozwój szkolnictwa zawodowego.


Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu
Tel. 601171811